36.

Prije točno godinu dana, 27. lipnja 2018., primljen sam u Kliniku za tumore. Dopodnevna kontrola pokazuje da sam zdrav. S karcinomom jezika veličine 4 x 5 x 1 centimetar, smješten sam u kategoriju T3 (T4 su udaljene metastaze i svršetak igre, uglavnom) i hitno operiran već 4. srpnja, čim su obavili potrebne pretrage i rezervirali dvoranu za osmosatni zahvat. A ja sam nakon svega dobro. Vratio sam težinu bez ikakvih problema, govorim sve bolje i razgovjetnije, jedino me muči lijeva ruka i stalna bol u ramenu. Smanjuje se i ona, doduše – kako je bilo, sad je super. Nemam se razloga žaliti, živ sam, krećem se i vozim auto. Daleko sam još od Mirogoja. I rekao sam da će tako biti, nisam li?